Reklamowany sprzęt wraz z opisem usterki prosimy odesłać na adres: Vat19.pl  ul.Św Marcin 29/8 61-806 Poznan