Żeby zainstalować oprogramowanie do rejestratora G1WH należy:

1. Pobrać oprogramowanie.
2. Sformatować kartę i zgrać oprogramowanie na kartę pamięci.
3. Umieścić kartę w urządzeniu (rejestrator musi być wyłączony)
4. Uruchomić rejestrator. Proces aktualizacji uruchomi się automatycznie.
5. Po kilkunastu sekundach pojawi się ekran startowy i nastąpi automatyczne uruchomienia nagrywania.
6. Wyłączamy nagrywanie i wyciągamy kartę, rejestrator wyłączy się.
7. Ponownie uruchomić rejestrator. Sprawdzić poprawność działania urządzenia.  


WAŻNE


Każdą aktualizację użytkownik wykonuje na własną odpowiedzialność