Żeby zainstalować oprogramowanie do rejestratora M9S Dual Cam należy:


1. Pobrać oprogramowanie.

2. Sformatować kartę i zgrać oprogramowanie na kartę pamięci.

3. Umieścić kartę w urządzeniu (rejestrator musi być wyłączony)

4. Uruchomić rejestrator. Proces aktualizacji uruchomi się automatycznie.

5. Po kilkunastu sekundach pojawi się ekran startowy i nastąpi automatyczne uruchomienia nagrywania.

6. Wyłączamy nagrywanie i wyciągamy kartę, rejestrator wyłączy się.

7. Ponownie uruchomić rejestrator. Sprawdzić poprawność działania urządzenia.  


WAŻNE


Oprogramowanie dedykowane modelowi M9S z  funkcją kamery cofania. 

 

Każdą aktualizację użytkownik wykonuje na własną odpowiedzialność