Żeby zainstalować oprogramowanie do rejestratora G5WA należy:


1. Pobrać oprogramowanie - KLIK

2. Sformatować kartę i zgrać oprogramowanie na kartę pamięci.

3. Umieścić kartę w urządzeniu (rejestrator musi być wyłączony)

4. Uruchomić rejestrator, pojawi się pytanie o potwierdzenie aktualizacji oprogramowania, zaakceptować i poczekać do końca procesu aktualizacji.

5. Jeżeli aktualizacja przebiegła pomyślnie, na wyświetlaczu pojawi się komunikat UPDATE SUCCESSFUL. Należy zaakceptować ten komunikat.
6. Po zaakceptowaniu na ekranie głównym pojawi się czarny obraz, jest to normalne zachowanie urządzenia.

7. Wyciągnąć kartę, wyłączyć rejestrator i ponownie go uruchomić.

8. Sprawdzić poprawność działania urządzenia.  


WAŻNE


Podczas aktualizacji oprogramowania kamera nie może zostać wyłączona, przerwanie aktualizacji zawiesi urządzenie. W takim przypadku konieczne będzie przejście procedury przywrócenia kamery


Każdą aktualizację użytkownik wykonuje na własną odpowiedzialność