Żeby zainstalować oprogramowanie do kamery SJCAM SJ7 Star należy:

1. Pobrać oprogramowanie KLIK
2. Wyciągnąć kartę pamięci z kamery.
3. Sformatować kartę pamięci do systemu FAT32. UWAGA: Jeśli karta nie jest sformatowana w systemie FAT32, aktualizacja może się nie powieść.
4. Skopiować plik z oprogramowaniem na kartę.
5. Umieścić kartę z oprogramowaniem w kamerze (urządzenie musi być wyłączone) i podłączyć do zasilania (jeśli bateria jest w pełni naładowana to podłączenie zasilania nie jest wymagane).
6. Uruchomić urządzenie, przejść do ustawień i wybrać "Wersja". Kamera zapyta o akceptację aktualizacji.
7. Zaakceptować i poczekać, aż proces się skończy.
8. Włączyć ponownie kamerę i sprawdzić poprawność działania. WAŻNE


Podczas aktualizacji oprogramowania kamera nie może zostać wyłączona, przerwanie aktualizacji zawiesi urządzenie. W takim przypadku konieczne będzie przejście procedury przywrócenia kamery


Każdą aktualizację użytkownik wykonuje na własną odpowiedzialność