Żeby zainstalować oprogramowanie do kamery SJCAM SJ6 Legend należy:


1. Pobrać oprogramowanie.
2. Wyciągnąć kartę pamięci z kamery.
3. Sformatować kartę pamięci do systemu FAT32. UWAGA: Jeśli karta nie jest sformatowana w systemie FAT32, aktualizacja może się nie powieść.
4. Skopiować plik z oprogramowaniem na kartę.
5. Umieścić kartę z oprogramowaniem w kamerze (urządzenie musi być wyłączone) i podłączyć do zasilania (jeśli bateria jest w pełni naładowana to podłączenie zasilania nie jest wymagane).
6. Aktualizacja rozpocznie się automatycznie. (wyświetlacz pozostanie czarny)
7. Po upływie kilkunastu sekund kamera włączy się.
8. Wyjąć kartę z urządzenia (kamera automatycznie się wyłącz) i ponownie uruchomić w celu sprawdzenia poprawności działania kamery. 


WAŻNE


Każdą aktualizację użytkownik wykonuje na własną odpowiedzialność