Odpowiedzialność za przesyłkę w transporcie ponosi sprzedający o ile konsument przystał na domyślny sposób wysyłki. Konsument wybierając inny sposób wysyłki niż domyślny zwalnia sprzedającego z odpowiedzialności za stan przesyłki w transporcie. 


Podstawa prawna – art. 548 § 3 Kodeksu cywilnego