Czas działania na akumulatorze to maksymalnie 5 minut. Jest to czas niezbędny do zapisania na karcie nagranych plików oraz prawidłowego wyłączenia urządzenia.