Aktualizacja oprogramowania do rejestratora DOD LS500W DualCam.