Konsument może zgłosić chęć odstąpienia od umowy poprzez:

- Wysłanie listu poleconego zawierającego oświadczenie woli w formie formularza odstąpienia od umowy na adres reklamacyjny -Poniatowskiego 55a, 62-030 Luboń
- Wypełnienie formularza oraz wysłanie skanu na adres email: bok@vat19.pl