Konsument może zgłosić chęć odstąpienia od umowy poprzez:

- Wysłanie listu poleconego zawierającego oświadczenie woli w formie formularza odstąpienia od umowy na adres reklamacyjny - Vat19.pl ul.Św. Marcina 29/8, 61-806 Poznań
- Wypełnienie formularza oraz wysłanie skanu na adres email: bok@vat19.pl