Odstąpienie od umowy

W ciągu ilu dni mogę odstąpić od umowy
Każdy Konsument niebędący przedsiębiorcą może odstąpić od umowy zawartej na odległość podania przyczyny w ciągu 14 dni. Czas ten biegnie od dnia otrzymania ...
wt, 4 Kwi, 2017 at 7:36 PM
Jak zgłosić chęć odstąpienia od umowy
Konsument może zgłosić chęć odstąpienia od umowy poprzez: - Wysłanie listu poleconego zawierającego oświadczenie woli w formie formularza odstąpienia od um...
wt, 11 Cze, 2019 at 9:00 AM
Formularz odstąpienia od umowy
.
śr, 12 Kwi, 2017 at 11:01 AM
Na jaki adres odesłać zakupiony towar
Zwrot towaru przyjmujemy pod adresem: Vat19.pl  ul.Poniatowskiego 55a, 62-030 Luboń
pon, 9 Kwi, 2018 at 11:22 AM
Kto ponosi koszt wysyłki zwrotu towaru
Koszt zwrotu towaru ponosi Konsument, chyba że treść oferty stanowi inaczej. 
wt, 4 Kwi, 2017 at 8:11 PM
Sposób, termin i wysokość zwrotu środków
Zwrot środków nastąpi niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia złożenia oświadczenia i nie wcześniej niż w dzień otrzymania towaru z powrotem lub dostar...
wt, 4 Kwi, 2017 at 8:27 PM
Ślady użytkowania
Jeżeli zwrócony towar nosi ślady użytkowania w sposób  wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i jej funkcjonowania, zastrzegamy sobie ...
wt, 4 Kwi, 2017 at 8:35 PM
Dodatkowe informacje
Wszystkie niezbędne informacje znajdują sie na stronie UOKIK
wt, 4 Kwi, 2017 at 8:39 PM