Koszt zwrotu towaru ponosi Konsument, chyba że treść oferty stanowi inaczej.