Jeżeli zwrócony towar nosi ślady użytkowania w sposób  wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i jej funkcjonowania, zastrzegamy sobie prawo do obciążenia Konsumenta dodatkowymi kosztami.